fbpx

Regulamin sklepu


Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług droga elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pomocą sklepu internetowego zeocosmetics działającego pod adresem www.zeocosmetics.pl

 

I. Właściciel

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO
Hubert Jędrzejewski
ul. Ksawerów Nowy 26 B , 26-804 Stromiec
NIP 798-14-76-153 ; regon :145934316
tel. 602-726-774
email: kontakt@zeocosmetics.pl
Konto bankowe do przelewów:
Santander bank 43 1500 2178 1221 7000 1811 0000Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

II. Definicje

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowymhttp://www.zeocosmetics.pl
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
Konsument – klient, osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektrycznej e-mail polegająca na wysyłaniu materiałów o charakterze handlowym do Klientów, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

W ramach działalności sklepu oferowana jest sprzedaż produktów kosmetycznych. Sklep działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy produktów, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
Wymogi techniczne. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i świadczonych przez niego usług stacja Klienta powinna spełniać minimalne wymaganie techniczne:
 • łącze internetowe zapewniające transmisjędanych
 • przeglądarka internetowa służąca do przeglądania treści dostępnych w internecie
 • aktywne konto poczty e-mail
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 • oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki typu: .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg, itp.
Sklep oferuje swoje usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z tym korzystanie z usług Sklepu może się wiązać z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych przez sieć Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Należy również dołożyć starań przy korzystaniu z indywidualnego konta użytkownika: nie powierzać swojego hasła i loginu osobom niepowołanym oraz wylogować się z konta jeśli w danym momencie już z niego nie korzystamy.
1. W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym istnieje możliwość dokonania rejestracji w systemie, gdzie użytkownik podaje swój adres e-mail: oraz Hasło: – hasło dostępu do konta. Nazwy te są zapamiętywane w systemie i umożliwiają ponowne zamówienie w systemie bez konieczności ponownej rejestracji. Na stronie sklepu istnieje również możliwość dokonania zamówienia bez rejestracji i tworzenia konta. W tym celu należy wypełnić formularz zamówienia.
2. Ceny produktów przedstawione na stronie są cenami brutto (podatek VAT jest już zawarty w przedstawionych cenach) i są one wyrażone w złotych polskich.
3. Zakupu towaru może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.
4. Firma SOLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej.
5. Klient zamawiający towar w trakcie procesu zakupu towarów proszony jest o wypełnienie formularza zamówienia w formie elektronicznej, w którym podaje następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do wysyłki (miasto, kod pocztowy, ulica, numer lokalu)
 • numer telefonu – do potwierdzenia zamówienia
 • adres e-mail
 • dane do faktury VAT (w przypadku żądania otrzymania faktury VAT)
6. Osoba wypełniająca zgłoszenie formularza zamówień wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez sprzedawcę do celów reklamowych i badania rynku.Powyższe dane będą przechowywane w formie poufnej. Klient ma wgląd do danych i może je modyfikować.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Firma P.W SOLO ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, lub wypełnionych niepoprawnie.
8. Zamówienia można składać na stronie:http://www.zeocosmetics.pl/ Zapytania dotyczące zamówień proszę składać na adres maila: kontakt@zeocosmetics.pl9. Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
10. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego w postaci poczty wysłanej na email Zamawiającego zgodnie z formularzem zamówienia.
11. W przypadku zamówień zlecanych za pobraniem należności, zamówienia są potwierdzane telefonicznie przez pracownika P.W SOLO, który ustala poprawność danych osobowych oraz treść zamówienia. W przypadku braku kontaktu z klientem, firma P.W SOLO ma prawo do anulowania zamówienia.
12. W przypadkach zamówień hurtowych, konieczne jest potwierdzenie wiarygodności finansowej kontrahenta. Jeśli zamówienie hurtowe jest niestandardowe, a wiarygodność Klienta nie została potwierdzona to Firma P.W SOLO może zażądać przedpłaty za zamówione produkty
13. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia przez Sklep, zostaje zawarta umowa sprzedaży.
14. Sprzedawca wydaje towar Zamawiającemu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.
15. Do zakupionego towaru zawsze dołączony jest paragon lub faktura VAT – na życzenie klienta, które stanowią potwierdzenie zakupu.

IV. Sposób i czas dostawy

1. Zamówienie zostaje wysłane do Zamawiającego:
 •  przesyłką standard za pośrednictwem firmy kurierskiej. Cena za przesyłkę jest doliczona do wartości zamówienia zgodnie z cennikiem.
 •  kurier
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru)
2. Czas dostarczenia przesyłki określa regulamin firmy kurierskiej dla przesyłki standard przeważnie do 24 godzin od chwili realizacji zamówienia.

V. Formy płatności

1. Formy płatności za zamówienia:
 • przelew na konto bankowe zgodne z kwotą na formularzu zamówieniowym, powiększonym o koszty przesyłki. Dane do przelewu są zamieszczane na arkuszu zamówienia. Przesyłka zostaje przekazana do realizacji po dokonaniu przelewu należności na konto P.W SOLO Hubert Jędrzejewski zgodnie z formularzem zamówienia wraz z kosztem przesyłki.
 • odbiór przesyłki za pobraniem przy dostawie kurierem ( po uzgodnieniu). Należność za przesyłkę i jej transport będzie pobrana w momencie jej otrzymania. Przesyłka zostaje przekazana do realizacji do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
2. Zamówienie za pobraniem należności musi być potwierdzone. W tym celu konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego na formularzu zamówienia.
3. W przypadku braku magazynowego zamówionego produktu – możliwe jest anulowanie lub modyfikowanie zamówienia przez kupującego.

VI. Koszty dostawy

1. Klient ponosi koszty wysyłki zamówionego przez siebie towaru, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość kosztów jest przedstawiana w trakcie realizacji zamówienia oraz jest uzależniona od opcji dostawy, jaką wybierze Klient.
2. Przy zamówieniu powyżej 370 zł transport przesyłki jest bezpłatny w przypadku przedpłaty na konto bankowe lub opcji zapłaty w systemach płatności.pl. W tym wypadku firma P.W SOLO ponosi wszelkie koszty transportu. Klient płaci wówczas tylko za wartość zakupionego towaru. Przy zamówieniach za pobraniem bezpłatny transport towarów obowiązuje od kwoty zakupów powyżej 370zł.
3. Informacja szczegółowa o aktualnych kosztach przesyłki zamieszczona jest w zakładce „DOSTAWA” na stronie Sklepu.

VII. Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego towaru bez wad.
1. W przypadku, jeśli otrzymany towar jest uszkodzony lub Zamawiający stwierdzi jego wadliwość lub wady jakościowe – produkt zostanie wymieniony bądź kwota zostaje zwrócona na życzenie Klienta. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@zeocosmetics.pl lub dodatkowo telefonicznie pod nr telefonu 602-726-774.2.
2. W reklamacji należy podać:
 • imię i nazwisko Klienta
 • dane identyfikujące transakcje (np. numer identyfikujący transakcję, datę złożenia zamówienia, login zarejestrowanego użytkownika, itp.)
 • przedmiot reklamacji, okoliczności dotyczące jej zaistnienia, dokumentację zdjęciową
 • dane do korespondencji: adres, adres e-mail – umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
4. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
5. W przypadku reklamacji i zwrotu towarów, które są wynikiem błędów P.W SOLO, firma zwraca koszty przesyłki oraz należności za zamówione produkty. W innych przypadkach firma nie ponosi odpowiedzialności finansowej oraz prawnej za zamówienia dokonane niezgodnie z oczekiwaniami klientów- na skutek ich błędów.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu. W tym czasie Klient musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę. W tym przypadku koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od Sprzedawcy do Klienta.
5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli w czasie zawierania umowy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę- Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.
7. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

IX. Ochrona danych osobowych RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W SOLO Hubert Jędrzejewski siedzibą Stromiec , Ksawerów Nowy 26 b
2. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych.
Są to następujące informacje:
 1. dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu
 2. dane wysyłkowe
 3. dane księgowe
3. Dane Państwa będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna- sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno – księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronędanych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną
zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.
5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:
 • Odpowiednio przeszkoleni pracownicy P.W SOLO
 • Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe
 • Biuro Rachunkowości i Finansów
6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy kontakt@zeocosmetics.pl lub na adres siedziby: P.W. SOLO Hubert Jędrzejewski 26-804 Stromiec , Ksawerów Nowy 26 b 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedaż produktów przez P.W. Solo Hubert Jędrzejewski odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie przez Klienta zamówienia przez stronę www.zeocosmetics.pl jest równoznaczne z akceptacją zapisów zwartych w Regulaminie oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
2. P.W SOLO Hubert Jędrzejewski zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od momentu umieszczenia jej na stronie sklepu, przy czym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.
4. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Załączniki:
Odstąpienie od umowy
1) Adresat
P.W SOLO Hubert Jędrzejewski
26-804 Stromiec , Ksawerów Nowy 26 b
adres e-mail:kontakt@zeocosmetics.pl
2) FORMULARZ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail: kontakt@zeocosmeyics.pl)

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Dodaj swój e-mail, aby otrzymywać
powiadomienia o promocjach.