fbpx

Polityka prywatności


Cookie dotyczące sklepu

•informacje na temat sesji,

•ostatnio oglądane produkty,

•oddanie głosu w ankiecie.

Ochrona danych osobowych RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W SOLO Hubert Jędrzejewski 26-804 Stromiec , Ksawerów Nowy 26 b adres e-mail: kontakt@zeocosmetics.pl

2. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych.

Są to następujące informacje:

  1. dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu
  2. dane wysyłkowec.dane księgowe

3. Dane Państwa będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna- sprzedaży w tym dostarczenia zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz w procesach prawno – księgowych na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:

  • Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Firmy P.W SOLO Hubert Jędrzejewski
  • Firmy spedycyjne, kurierskie i transportowe
  • Biuro Rachunkowości i Finansów

6. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.

7. Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy kontakt@zeocosmetics.pl lub na adres siedziby: P.W SOLO Hubert Jędrzejewski , 26-804 Stromiec , Ksawerów Nowy 26 b

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Dodaj swój e-mail, aby otrzymywać
powiadomienia o promocjach.